หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อวัสดุ(ลูกรัง) เพื่อซ่อมแซมถนนสายการเกษตรภายในพื้นที่ตำบลน้ำชำ หมู่ที่ 1,2,3,4,6,8,9,10,12,13 และ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 , 8 , 10 , 9 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างลาน คสล. ภายในบริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้งบริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ อบต.น้ำชำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2562 ]ซื้อเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้งบริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ อบต.น้ำชำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 , 8 , 10 , 9 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มี.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านร่องแดง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำชำ อำเภอน้ำชำ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557