หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ แสดงฐานะการเงิน, งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณ ,งบเงินรับ-จ่าย และงบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2561   1 มี.ค. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริการบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562   8 ก.พ. 2562 81
ข่าวประชาสัมพันธ์      5 ก.พ. 2562 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น   9 ม.ค. 2562 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   7 ธ.ค. 2561 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการ \"ไทยเบฟ\"รวมใจต้านภัยหนาว ปี 2562   29 พ.ย. 2561 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   การลงทะเบียน \"กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก\"   23 พ.ย. 2561 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอก ตอบแบบประเมิน ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)    22 พ.ย. 2561 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์ก่ีบริหารส่วนตำบลน้ำชำ   7 พ.ย. 2561 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.น้ำชำ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง และเลื่อนขั้นค่าตอบแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ ประจำปีงบประม   25 ต.ค. 2561 64
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 34
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 13 ม.ค. 2557